Od 1 września w szkole zatrudniony będzie nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora i 5-letnim stażem pracy na uczelni. Z jakim stopniem awansu zawodowego nauczyciel powinien być zatrudniony? Jak powinna wyglądać umowa dla tego nauczyciela? Jeżeli szkoła będzie dla niego dodatkowym miejscem pracy, jak wygląda sytuacja z dodatkiem stażowym?

Awans zawodowy z dniem zatrudnienia

Po spełnieniu wymogu 5-letniego stażu w szkole wyższej nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym już w momencie zatrudnienia w szkole uzyskuje automatycznie stopień mianowanego. W konsekwencji nauczyciel ten nie musi realizować stażu ani też wnioskować o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela). Nauczyciel, którego dotyczy pytanie, spełnia te warunki, stąd już w dniu zatrudnienia uzyska stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Decyzja potwierdzająca organu prowadzącego

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje z mocy samego prawa już w momencie nawiązania stosunku pracy, co jednak nie oznacza braku konieczności wydania decyzji administracyjnej w sprawie nadania wyższego stopnia awansu zawodowego. Decyzję administracyjną powinien wydać z urzędu organ prowadzący szkołę (art. 9a ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela). Warto zaznaczyć, że postępowanie w sprawie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela, który spełnia warunki z art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela, jest wówczas wszczynane z urzędu.

Zapamiętaj!

Jako że nie ma podstaw do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze, należy go zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze niepełnym (art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela). Umowy takie przewidziane są także dla nauczycieli w stopniu co najmniej mianowanego, jeśli nie istnieją możliwości ich zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Do stażu zaliczamy zakończone okresy zatrudnienia

Należy rozumieć, że podstawowym miejscem pracy nauczyciela będzie nadal uczelnia. Staż pracy z tej uczelni nie zostanie doliczony do stażu pracy w szkole, ponieważ nadal będzie to bieżący okres zatrudnienia. Tymczasem do stażu pracowniczego zaliczyć można jedynie zakończone okresy zatrudnienia u innego pracodawcy. Okres ten byłby więc uwzględniony, gdyby nauczyciel zakończył pracę w szkole wyższej.

Polecamy kreatywne e-szkolenia eLerneo.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – art. 9a, art. 10.

Michał Kowalski
Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego

1 KOMENTARZ

  1. Dzień dobry, mój obecny pracodawca – szkoła podstawowa, zatrudnia mnie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Posiadam udokumentowany ponad 10 letni staż pracy na stanowisku naukowo-dydaktycznym uczelni i posiadam stopień naukowy doktora. Szkoła w jednym z dokumentów prosi mnie o wskazanie stopnia awansu zawodowego: kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Nigdy nie nadano mi formalnie aktu awansu zawodowego nauczycieli, bo moja dotychczasowa praca na Uczelni tego nie stosuje. Co powinnam wskazać w ankiecie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj