Czy nauczycielka przedszkola, która 06.09.2019 r. została zatrudniona na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (ciążowe zwolnienie lekarskie) innej nauczycielki, może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

Odpowiedź:

Tak. Nauczyciel rozpocznie staż, chyba że złoży wniosek o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym. Jeżeli okres zatrudnienia nauczyciela nie pozwoli na zrealizowanie stażu, będzie on mógł dokończyć go u kolejnego pracodawcy, o ile podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia oraz za odbytą część stażu otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Uzasadnienie:

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj!

Jeżeli nauczyciel stażysta zostanie zatrudniony nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym, rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontraktowego bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Nauczyciel stażysta, który nie został zatrudniony na okres roku szkolnego w celu odbycia stażu lecz na zastępstwo lub z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania także rozpocznie staż, chyba że na podstawie art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela złoży wniosek o niestosowanie do niego przepisów rozdziału 3a tj. o awansie zawodowym.

To, że okres zatrudnienia w Państwa szkole nie gwarantuje ukończenia stażu nie przekreśla możliwości jego realizacji. Zgodnie z art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela (w brzmieniu od 1 września 2019 r.) nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Więcej porad ekspertów znajdziesz w publikacji Zarządzanie Przedszkolem w praktyce, m.in.:

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 9d ust. 1, art. 10 ust. 2 i ust. 7 i ust. 11.

Anna Trochimiuk
Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj