Obecne wymogi uczelniane z zakresu unikatowości pracy dyplomowej mogą budzić kontrowersje oraz strach wśród studentów na każdym etapie studiowania.

Rozpocząć należy od tutaj nasze rozważania od kwestii pojęcia systemu antyplagiatowego JSA.

Jednolity System antyplagiatowy JSA to oprogramowanie służące do weryfikowania zapożyczeń treści z innych źródeł naukowych takich jak: innych podobnych pracy dyplomowych, książek publikowanych w formacie PDF, artykułów, stron internetowych oraz wszystkich innych miejsc w sieci, gdzie system może odszukać podobny tekst do tekstu sprawdzanego. System JSA to dobre narzędzie i skutecznie sprawdza każdy zaimplementowany tekst naukowy.

Dlatego też bardzo ważną kwestią przed rozpoczęciem pisania każdej pracy naukowej jest znajomość technik pisania prac naukowych, czego wynikiem będzie uniknięcie plagiatu swojej pracy dyplomowej.

Pisanie pracy magisterskiej, inżynierskiej czy licencjackiej należy zaplanować w kilku etapach:

  1. Wybór odpowiedniego tematu pracy.

Jest to najważniejsza kwestia w pisaniu pracy dyplomowej, ponieważ nieprzemyślany dobór tematu skutkuje późniejszymi problemami w jego opracowaniu. Każdy temat pracy dyplomowej powinien mieć liczne odzwierciedlenie w istniejących materiałach źródłowych takich jak: książki, artykuły naukowe, ustawy i komentarze do ustaw, Normy PN – EN oraz inne publikacje i strony internetowe.

  1. Przygotowanie odpowiedniej literatury naukowej odnoszącej się merytorycznie do podjętej tematyki pracy dyplomowej.
  2. Przygotowanie zarysu pracy, czyli: cel, problem badawczy, hipoteza badawcza oraz metoda podejmowanych badań: ankieta, wywiad, sondaż diagnostyczny itp.
  3. Przygotowanie spisu treści pracy dyplomowej. Zasadniczo praca licencjacka oraz inżynierska powinny mieć minimum trzy rozdziały, wstęp oraz zakończenie. Z kolei praca magisterska powinna mieć minimum 4 rozdziały, wstęp i zakończenie. Praca doktorska posiada minimum 5-6 rozdziałów tematycznych lub więcej w zależności od tematu rozprawy, ilości materiałów oraz wymogów promotora/opiekuna itp.
  4. Rozpoczęcie pisania pracy dyplomowej, czyli opracowanie tekstu pracy dla każdego z przyjętych i zaakceptowanych rozdziałów pracy. W tym miejscu należy już mieć na uwadze, że tworzony tekst powinien być unikatowy, nie może być wstawiany na tzw. „kopiuj-wklej”, ponieważ każde zdanie zawarte w pracy dyplomowej będzie później weryfikowane właśnie za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na uczelni.
  5. Po napisaniu treści teoretycznej należy przejść do rozdziałów badawczych, czyli metodologii badań własnych oraz analizy uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań. Badania te powinny być własnym tworem według obowiązujących klasycznych zasad badań naukowych. W badaniu powinny znaleźć się własne przemyślenia, analizy, wykresy graficzne, tabele, niekiedy obliczenia statystyczne itp. aspekty metodologiczne. Badania naukowe to indywidualna kwestia, a ich kształt zależy od rodzaju pracy dyplomowej oraz podjętej tematyki naukowej.

Dlatego też pisanie prac dyplomowych pod Jednolity System Antyplagiatowy JSA nie należy do zadań prostych, ponieważ dla studentów na poziomie licencjackim, czy inżynierskim jest to dopiero pierwsza samodzielna tak złożona dyplomowa praca tekstowa. Z reguły studenci borykają się z problemami pisania, układania złożonych treści pod system plagiatowy, czego wynikiem są późniejsze niezliczone poprawki tekstu pracy i konflikty z promotorem. Prawdą jest to, że student podczas pisania pracy z reguły pozostawiony jest samemu sobie. Nikogo nie interesuje zazwyczaj, jak studenci piszą, jakim stylem, czy mają z tym problem, czy wymagają pomocy w pisaniu ze strony promotorów. Często studenci zamiast pomocy promotorskiej dostają szereg dodatkowych wymogów, które jeszcze bardziej pogłębiają problemy w skończeniu pracy przez studenta. Zasadniczo promotor powinien wspomagać swoich seminarzystów w pisaniu, ale rzeczywistość jest inna.

Dlatego podsumowując w/w rozważania, należy na samym początku zaplanować dokładnie proces pisania swojej pracy dyplomowej, aby uniknąć kłopotów, plagiatu i nerwów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj