Edukacja prorozwojowa do odłam różnych specjalizacji pedagogiki, zwana jest niekiedy również nowoczesną pedagogiką. Studia z jej zakresu przygotowują edukatorów, opiekunów, nauczycieli i wychowawców, którzy umieją myśleć i działać w sposób kreatywny oraz wiedzą, jak aktywizować środowiska edukacyjne. Są to ludzie wszechstronnie wykształceni, stosujący wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i bazujący na nowoczesnych metodach pracy, np. coachingu lub mentoringu.

Specjalizacje

Uczelnie oferują możliwość wybrania jednej z trzech specjalizacji w ramach studiów na kierunku edukacja prorozwojowa. Edukacja elementarna daje absolwentom uprawnienia nauczycielskie do pracy w szkołach (klasy I-III) i przedszkolach. Opieka i wychowanie pozwala na uzyskanie uprawnień do pracy jako opiekun-wychowawca. Z kolei specjalizowanie się w technologiach edukacyjnych zapewni pozwolenie na prowadzenie zajęć komputerowych i edukacji medialnej w ramach nauczania wczesnoszkolnego.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu tych studiów absolwenci mogą znaleźć pracę w takich miejscach jak publiczne ośrodki oświatowe (przedszkola lub szkoły) lub instytucje sprawujące opiekę nad dziećmi. Zdobyte uprawnienia dają im także możliwość podjęcia zatrudnienia jako nauczyciel domowy lub ewaluator programów szkoleniowych, a nawet menadżer projektów szkoleniowych, konsultant do spraw edukacji, nowych mediów lub technologii informacyjno-komunikacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj