Otwartość i nowatorskie podejście do kształcenia zawodowego przyczyniają się do skutecznego rozwoju uczniów, wzrostu potencjału szkoły i efektywnego wsparcia lokalnych przedsiębiorstw. Dowiedz się, co firma może zrobić dla uczniów szkół zawodowych i co dzięki temu zyska.

Jak działa dualne kształcenie zawodowe

Podwójna rola tej nietypowej formy kształcenia polega na połączeniu zaangażowania szkoły zawodowej i lokalnej firmy. Kształcenie dualne zaczyna się od chęci współdziałania i inicjatywy. Po podpisaniu umowy między szkołą i przedsiębiorstwem, dedykowani pracownicy firmy i dyrekcja placówki ustalają program nauczania i zasady współpracy. W ten sposób powstaje klasa patronacka, w której uczniowie realizują program zajęć teoretycznych w szkole i zajęć praktycznych w firmie. Dzięki temu powstaje wyjątkowy sposób kształcenia. Młodzi ludzie mogą poznać charakterystykę wybranego zawodu. Szkoła unowocześnia swój program, a firma wspiera lokalny rynek absolwentów, czuwa nad ich specjalistycznym wykształceniem i czerpie korzyści z ich zaangażowania. Absolwenci kształcenia dualnego pod okiem instruktorów i w stosunkowo krótkim czasie stają się specjalistami z kompetencjami kształtowanymi “szytymi na miarę” wybranego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo gra jedną z głównych ról

Przede wszystkim to firma wnosi do kształcenia dualnego inicjatywę i zaangażowanie. Biorąc udział w tym przedsięwzięciu, skupia się na działaniu: wspiera szkołę, motywuje uczniów do nauki w wybranym zawodzie, pozwala doskonalić umiejętności praktyczne. Przygotowana przez nią część kształcenia zawodowego stanowi pomost między szkolnym nauczaniem, a początkiem kariery zawodowej absolwentów. Przedsiębiorstwo zyskuje wsparcie dla swojego zespołu, a po kilku latach nawiązuje współpracę z zaprzyjaźnionymi już uczniami. Ścisła specjalizacja pozwala zrezygnować ze złożonego procesu rekrutacji, a uczniowie unikają przerwy między ukończeniem szkoły i rozpoczęciem pracy. Posiadają wiedzę, umiejętności i co więcej kilkuletnie doświadczenie już na starcie! To wszystko przekłada się na skuteczne wsparcie lokalnego rynku pracy oraz jednocześnie – budowę wizerunku zaangażowanej firmy.

Zacznij owocną (współ)pracę

Jak stać się częścią kształcenia dualnego? Zrobić rozeznanie, sprecyzować oczekiwania i nawiązać  kontakt  z wybraną szkołą oraz lokalnym samorządem. Tak zaczyna się projekt klasy patronackiej – droga do owocnego kształcenia dualnego. Po podjęciu decyzji warto skontaktować się z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, prowadzącą portal Edunet Poland. Izba od wielu lat wspiera takie inicjatywy i skutecznie organizuje współpracę firmy z placówką szkolną i jej uczniami.

Każde rozwijające się przedsiębiorstwo, które potrzebuje wyspecjalizowanej kadry, powinno przeanalizować korzyści, jakie płyną z dualnego kształcenia zawodowego. Co ważne, jego organizację można zlecić specjalistom, a jak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj